Условия на cайт

Влизайки в bgpanel.datadiggers-mr.com се съгласявате със следните условия:

Авторско право
Всички компоненти на този уебсайт (като елементите от дизайна, текстовете, изображенията, програмният код, логото, търговската марка, символите, както и начина на аранжиране във всяка страница от уебсайта) са собственост единствено на Data Diggers Market Research S.R.L., правния собственик на търговската марка DataDiggers.

Информацията, поместена на страниците на уебсайта не може да бъде публикувана, прехвърляна, разпространявана или предоставяна на трети страни или друг уебсайт, онлайн услуга или форум без изричното писмено предварително съгласие на Data Diggers Market Research S.R.L.

Общи условия
Информацията, поместена на уебсайта се предлага като обща и не представлява бизнес съвет или подкрепа за бизнес решения. Data Diggers Market Research S.R.L. не гарантира точността на информацията и услугите, предоставяни на уебсайта.

Не носим правна отговорност в случай на пробив в сигурността, невъзможност за достъп до bgpanel.datadiggers-mr.com или друг проблем в системата. Data Diggers Market Research S.R.L. не носи отговорност при никакви загуби, вреди или разходи, причинени от употребата на този уебсайт и/или информацията в него.

Други
Запазваме си право да променяме съдържанието на уебсайта и настоящите условия по всяко време и без предварително известие.

Sorry, you can't to browse this website.

Because you are using an outdated version of MS Internet Explorer. For a better experience using websites, please upgrade to a modern web browser.

Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Google Chrome