Кой DataDiggers е

DataDiggers е търговска марка на Data Diggers Market Research S.R.L., румънски регистрирана фирма, занимаваща се със събиране на данни чрез онлайн проучвания, както и други социологически количествени и качествени методи.

Data Diggers Market Research S.R.L. е регистрирано в румънския регистър на Търговския с Nr. J23/915/2015 и ДДС ID RO34246710 и е със седалище в 75-77 Buzesti улица, 9-ти етаж, апартамент № 5, първи сектор, 011013 Букурещ, Румъния.

Sorry, you can't to browse this website.

Because you are using an outdated version of MS Internet Explorer. For a better experience using websites, please upgrade to a modern web browser.

Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Google Chrome